dijous, 7 d’abril de 2011

retalls i pedaços

En l’actual moment de crisi financera tothom diu que és important la generació de llocs de treball i la recuperació dels sectors productius. Segur que ningú estarà en contra d’aquesta proposició, ja que existeix un gran consens en que els governs prenguin iniciatives orientades en aquest sentit.

No podem oblidar, però, que hi ha sectors no productius que també generen ocupació i que patiran i ja pateixen retallades substancials en el seu proveïment, i com a conseqüència hauran d’”aprimar-se”. Em refereixo a l’ensenyament i als serveis de salut. Els retalls en els serveis sanitaris afectaran les prestacions, per tant també les plantilles i el personal de substitució en casos de baixes laborals i vacances. Això abocarà a un col•lectiu a recorre a les prestacions per atur i a deixar de cotitzar, o sigui, no ingressem i augmentem la despesa. Pel que fa a l’ensenyament, tres quartos dels mateix. Si a tot això hi afegim que cada any surten de les nostres universitats més persones preparades per exercir en aquests camps, resulta que fem un flac favor a totes aquelles famílies que ha apostat per la formació dels seus fills i filles.

Si bé és cert que ambdues professions, la docent i la sanitària, no tenen només els serveis públics com a sortida laboral, al veure’s el sector públic afeblit, el sector privat surt beneficiat i pot imposar condicions laborals i de contractació que l’afavoreixin, però lesives per als professionals.

Evidentment les retallades pressupostàries en sanitat i educació afavoreixen el sector privat, tant per l’augment de places escolars concertades en detriment de la construcció d’escoles i augment de línies escolars, com en el sector sanitari que haurà de posar a disposició de les mútues i la medicina privada les instal•lacions que mantingui tancades o amb baix rendiment.

La inseguretat que se li crea al ciutadà mig que disposi d’una renda suficient l’aconduirà a recórrer al sectors privats per satisfer les seves necessitats, i la progressiva degradació dels serveis a conseqüència de les retallades farà revifar uns sectors privats que fa tems s’han vist amenaçats per les millores socials aconseguides i que ara no dubtaran a utilitzar urpes, dents i influencies polítiques en interès propi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada